Licytacja - Mieszkanie w Trzebini os. Widokowe 5/21

Licytacja

Mieszkanie w Trzebini os. Widokowe 5/21
Pliki do pobrania:
Mieszkanie w Trzebini os. Widokowe 5/21

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Krzysztof Dłużniewski Kancelaria Komornicza nr II w Trzebini na podstawie art. 953 kpc zawiadamia, iż nadzień:

-   13 lipca 2022 roku  godz. 14.30   w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Chrzanowie

wyznaczona została:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

prawa własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 21 położony na parterze (I kondygnacja) w budynku nr 5 przy ul. Osiedle Widokowe. Lokal składa się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i WC o powierzchni użytkowej Pu = 66,20 m2. Do lokalu przynależy piwnica nr 21 o powierzchni 3,22m2. Lokal objęty jest księgą wieczystą nr KR1C/00082184/3. Z własnością lokalu mieszkalnego nr 21 związany jest udział wynoszący 918/100000 części w prawie własności nieruchomości objętej KW nr KR1C/00074241/2. Układ pomieszczeń funkcjonalny – wszystkie pomieszczenia dostępne z przedpokoju, pomieszczenia 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 246 572,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 184 929, 00  zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 24 657,20 zł  (10% ceny oszacowania nieruchomości)  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika: 25191010482105021012330001 Santander Bank S.A. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmii.