Licytacja - 14.06. 2022 r. działka niezabudowana

Licytacja

14.06. 2022 r. działka niezabudowana
Pliki do pobrania:
14.06. 2022 r. działka niezabudowana

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Krzysztof Dłużniewski Kancelaria Komornicza nr II w Trzebini na podstawie art. 953 kpc zawiadamia, iż nadzień:

-   14 czerwca 2022 roku godz. 14.50 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Chrzanowie

wyznaczona została:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej złożonej z działki: nr 106 (pow. 0,0662 ha), 107 (pow. 0,0458 ha), 111 (pow. 0,0723 ha), 112 (pow. 0,0773 ha), 113 (pow. 0,0806 ha), 114 (pow. 0,0442 ha) i 117 (o pow. 0,0529 ha) o łącznej powierzchni 4393 m2 położonych w pobliżu ul. Dworskiej, w obrębie Psary, w gminie Trzebinia. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą KW nr KR1C/00016021/0 Sądu Rejonowego w Chrzanowie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 112 124,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 84 093, 00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 11 212, 40 zł  (10% ceny oszacowania nieruchomości)  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika: 25191010482105021012330001 Santander Bank S.A. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmii.