Licytacja - 2021.04.15 Chrzanów

Licytacja

2021.04.15 Chrzanów
Pliki do pobrania:
  • brak

2021.04.15 Chrzanów

                                                                                                         Trzebinia dnia 10.03.2021     
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie                                                    
Krzysztof Dłużniewski
Kancelaria Komornicza w Trzebini
32-540 Trzebinia ul.  Kościuszki 134/-
tel.  032 711 82 99
email: trzebiniadluzniewski@komornik.pl
Sygn.akt KM 467/19

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Krzysztof Dłużniewski Kancelaria Komornicza w Trzebini na podstawie art. 953 kpc zawiadamia, iż na dzień:
-   15 kwietnia 2021 roku  godz. 9.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Chrzanowie
wyznaczona została:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości:
- w postaci lokalu mieszkalnego nr 5, objętego KW nr KR1C/00040285/5 Sądu Rejonowego w Chrzanowie. Lokal usytuowany - na drugim (najwyższym) piętrze budynku wielomieszkaniowego nr 2 przy ul. Wojska Polskiego w Chrzanowie i składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki (3P+K+PP+Ł) o powierzchni użytkowej 64,73 m2. Do lokalu przynależy piwnica nr 5 o powierzchni 3,75 m2. Z prawem własności przedmiotowego lokalu związany jest udział 8/100 części w prawie własności nieruchomości wspólnej objętej KW nr KR1C/00040262/8, obejmującej prawo własności działki nr 3579/9 i części wspólne budynku wielomieszkaniowego nr 2. Układ pomieszczeń funkcjonalny - dostęp do wszystkich pomieszczeń z przedpokoju (przejście do kuchni również od strony dużego pokoju), obecność odrębnego WC i balkonu, wszystkie pomieszczenia mieszkalne i użytkowe doświetlone światłem naturalnym. Standard wykończenia pomieszczeń – przeciętny, stan techniczny elementów wykończenia – średni: większość elementów wykończeniowych wykonanych z materiałów średniej jakości i o umiarkowanym stopniu zużycia. Pokój mały – podłoga wyłożona wykładziną dywanową, ściany malowane farbą emulsyjną, grzejnik konwektorowy płytowy, okna PCV (rok 2000). Pokój średni – podłoga wyłożona panelami, ściany pokryte farbą emulsyjną, grzejnik konwektorowy płytowy, okna PCV (rok 2000). Pokój duży – brak drzwi wejściowych, ściany malowane farbą emulsyjną, podłoga wyłożona panelami, grzejnik konwektorowy płytowy, okna PCV (rok 2000), drzwi balkonowe PCV malowane na biało; balkon z posadzką wyłożoną betonem i ze stalową balustradą. Przedpokój – drzwi główne okleinowane pełne, drzwi do pomieszczeń okleinowane, podłoga wyłożona panelami, ściany malowane farbą emulsyjną, grzejnik konwektorowy płytowy. Łazienka –  drzwi wejściowe okleinowane wentylowane, ściany i podłogi wyłożone płytkami ceramicznymi, grzejnik ręcznikowiec, kabina natryskowa na brodziku akrylowym, umywalka ceramiczna. WC – pomieszczenie wyodrębnione z łazienki, drzwi wejściowe okleinowane przeszklone wentylowane, podłoga wyłożona płytkami gresowymi polerowanymi, ściany malowane farbą emulsyjną, muszla compact ceramiczna. Kuchnia – podłoga wyłożona panelami, ściany pokryte płytkami ceramicznymi pomiędzy szafkami i nad zlewem oraz malowane farbą emulsyjną w pozostałej części, kuchenka gazowa, grzejnik konwektorowy płytowy, okno PCV, brak drzwi wejściowych, parapet drewniany. Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania.
stanowiącej własność dłużnika:

Głowacka Małgorzata
Głowacki Tomasz

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 176 302,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 132 226,50 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 17 630, 20 zł  (10% ceny oszacowania nieruchomości)  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika: 25191010482105021012330001 Santander Bank S.A. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmii.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Postanowienie  o  przysądzeniu  własności  ułamkowej  części  nieruchomości  nie  narusza  obciążających  ją  hipotek  wpisanych  przed powstaniem współwłasności.

                 K O M O R N I K
Krzysztof DłużniewskiPOUCZENIE:

Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić organ egzekucyjny o każdej zmianie swego miejsca zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art.136 kpc).