Licytacja - 2018.01.17. udział w lokalu mieszkalnym, Chrzanów

Licytacja

2018.01.17. udział w lokalu mieszkalnym, Chrzanów
Pliki do pobrania:
  • brak

2018.01.17. udział w lokalu mieszkalnym, Chrzanów

 

 

Sygn.akt KM 2306/16; KM 5079/16

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Krzysztof Dłużniewski Kancelaria Komornicza w Trzebini (adres: 32-540 Trzebinia ul. Kościuszki 134; tel. 032 711 82 99; email: trzebinia.dluzniewski@komornik.pl) na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc zawiadamia, iż na dzień: 17.01.2018r. godz. 15.00. w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Chrzanowie wyznaczona została:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

 

udziału w wysokości 1/8 części w nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego nr 34, usytuowanego na VIII piętrze budynku wielomieszkaniowego nr 8 przy ul. Wodzińskiej w Chrzanowie, powiat chrzanowski, woj. małopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer: KR1C/00062222/6. Z własnością lokalu związany jest udział 253/10000 we współwłasności części wspólnych budynku wielomieszkaniowego nr 8 położonego przy ul. Wodzińskiej w Chrzanowie oraz udział 253/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki nr 1156/147.

Lokal o pow. 55,10 m2 złożony z : przedpokoju, łazienki, WC, kuchni, 4 pokoi.

Lokal wyposażony w instalacje: ciepłej i zimnej wody, kanalizacyjną, gazową, elektryczną, centralnego ogrzewania, domofon. Do lokalu przynależy piwnica nr 34.

 

Udział 1/8 części w nieruchomości wyżej opisanej oszacowany jest na kwotę: 21.644,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 16.233,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 2.164,40 zł (10% ceny oszacowania nieruchomości) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika: 25191010482105021012330001 Deutsche Bank PBC S.A. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Operat szacunkowy do wglądu w Kancelarii Komornika.