Licytacja - 2017.12.18. Działka gruntu i udziały w działkach gruntu, Libiąż

Licytacja

2017.12.18. Działka gruntu i udziały w działkach gruntu, Libiąż
Pliki do pobrania:
  • brak

2017.12.18. Działka gruntu i udziały w działkach gruntu, Libiąż

 

 

Sygn.akt KM 938/15

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Krzysztof Dłużniewski Kancelaria Komornicza w Trzebini (adres: 32-540 Trzebinia ul. Kościuszki 134; tel. 032 711 82 99; email: trzebinia.dluzniewski@komornik.pl) na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc zawiadamia, iż na dzień: 18.12.2017r. godz. 14.00. w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Chrzanowie wyznaczona została:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

 

prawa własności nieruchomości w postaci: działka nr 1410/7 położona w Libiążu przy ul. Piłsudskiego 20, o pow. 203 m2, powiat chrzanowski, woj. małopolskie, w części zabudowana narożnikiem budynku nr 20, w pozostałej części porośnięta trawą i drzewami, objęta KW KR1C/00053939/9 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie

 

oraz

 

udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości w postaci: działki nr 1408/2, 1468/3 oraz 1407/7 o łącznej pow. 2074 m2, położone w Libiążu przy ul. Piłsudskiego 20, powiat chrzanowski, woj. małopolskie, zabudowane budynkiem mieszkalnym nr 20 oraz budynkiem gospodarczym objęte KW nr KW KR1C/00049811/5 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie;

budynek mieszkalny wolnostojący, piętrowy (piętro niewykończone) z niskim parterem (suterenami).

Od strony wschodniej działka nr 1408/2 zabudowana budynkiem gospodarczym pełniącym funkcję składu opału. Instalacje w budynku mieszkalnym: wodna, elektryczna, kanalizacja miejska, CO z własnej kotłowni węglowej, grzejniki żeliwne, brak instalacji gazowej. Powierzchnia zabudowy budynku: 135 m2, powierzchnia użytkowa budynku: 168,75 m2 (bez schodów i suteren). Budynek wybudowany w okresie międzywojennym (sutereny i parter) oraz w latach 70-tych (piętro)

 

oraz

 

udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości w postaci: działka nr 1410/9 o pow. 0,0398 ha, niezabudowanej, porośniętej trawą i zakrzewionej, położonej w obrębie Libiąż Mały przy ul. Piłsudskiego i ul. Wiosennej, powiat chrzanowski, woj. małopolskie, objęta KW KR1C / 00093138 / 6.

 

Nieruchomość i udziały w nieruchomości oszacowane są łącznie na kwotę: 191.701,00 zł

w tym:

- nieruchomość objęta KW KR1C/00053939/9 - 9.338,00 zł

- ułamkowa część (udział 1/2) nieruchomości objętej KW KR1C/00049811/5 - 176.339,50 zł

- ułamkowa część (udział 1/2) nieruchomości objętej KW KR1C / 00093138 / 6 - 6.023,50 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 143.775,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 19.170,10 zł (10% ceny oszacowania nieruchomości) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika: 25191010482105021012330001 Deutsche Bank PBC S.A. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Operat szacunkowy do wglądu w Kancelarii Komornika.