Licytacja - 2017.12.22. Lokal mieszkalny, Chrzanów

Licytacja

2017.12.22. Lokal mieszkalny, Chrzanów
Pliki do pobrania:
  • brak

2017.12.22. Lokal mieszkalny, Chrzanów

 

Sygn.akt KMP 10/16

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Krzysztof Dłużniewski Kancelaria Komornicza w Trzebini (adres: 32-540 Trzebinia ul. Kościuszki 134; tel. 032 711 82 99; email: trzebinia.dluzniewski@komornik.pl) na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc zawiadamia, iż na dzień: 22.12.2017r. godz. 8.30. w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Chrzanowie wyznaczona została:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

 

prawa własności nieruchomości w postaci:

- lokal mieszkalny nr 2b położony na III kondygnacji (poddasze) w budynku przy ul. Kadłubek 29 w Chrzanowie, powiat chrzanowski, woj. małopolskie. Lokal składa się z pokoju z aneksem kuchennym o pow. użytkowej 20,40 m2. Z pokoju wyodrębniono pomieszczenie WC. Aneks kuchenny do wykonania, bez zlewozmywaka i kuchenki. Lokal wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną (po nabyciu w 2011r.). oraz C.O. zdalaczynne (miejskie). Lokal w trakcie remontu, do wykończenia.

Lokal objęty księgą wieczystą numer: KR1C/00082468/8 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 33.334,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 25.000,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 3.333,40 zł (10% ceny oszacowania nieruchomości) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika: 25191010482105021012330001 Deutsche Bank PBC S.A. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Operat szacunkowy do wglądu w Kancelarii Komornika.